Vi gör GDPR enkelt!

Bli återförsäljare

Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR som lag i EU:s samtliga medlemsländer. Vi vill minimera antalet företag och organisationer som riskerar böter för felaktigt hanterade personuppgifter efter att lagen börjat gälla. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners vill vi fortsätta att utveckla systemet till att bli ett verktyg som underlättar hanteringen av GDPR. Vi ser möjligheter att anpassa systemet till flera språk så att det blir tillgängligt på en växande marknad.

Är du intresserad av att bli en del av oss?
Välkommen att kontakta oss eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Hur vi behandlar dina personuppgifter är viktigt för oss eftersom vi vet att det är viktigt för dig. I vår policy för personuppgifter kan du läsa hur denna hantering sker.