Vi ønsker å gjøre det enkelt å følge og forstå personvernforordningen (GDPR)

Personvernforordningen er en viktig lov, men mange sliter med innføringen og håndteringen. Det kan føles som et evighetsprosjekt å skulle kartlegge alle personopplysninger innen bedriften eller organisasjonen. Mange føler seg også usikre på om de har oversikt over hva de trenger å gjøre. Det handler om store mengder dokumentasjon som må granskes, og prosesser som må beskrives – for ikke å snakke om gjennomgangen av alle IT-systemer som berøres.

Vår tanke er å tilby en portal og et system som er lett for alle å bruke uansett kunnskapsnivå. Vi ønsker å gjøre innføringen av personvernforordningen håndterlig og minimere antallet bedrifter som risikerer bøter for feil håndtering av personopplysninger.

Vi som står bak portalen GDPR Dokumentasjon er rådgivere og spesialister innen økonomi, regnskap, lønn og IT. Vi har lang erfaring med systemutvikling, databasehåndtering og IT-sikkerhet. Vi har benyttet juridisk ekspertise fra Advokatfirmaet Nordic Law for å gjennomgå henvisningene til lovverket.

Bedriften GDPR Dokumentasjon AS samarbeider med GDPR Dokumentation Sverige AB og produksjonsbyrået Trinax AB om portalsystemet.

Tjenesten forbedres i fellesskap

Vi vet at når mange bidrar, blir tjenesten bedre. Vi blir derfor glade og takknemlige om dere tar kontakt med synspunkt, spørsmål eller forslag til for eksempel informasjon som må legges til eller klargjøres. Sammen gjør vi systemet og portalen bedre og enklere.

Ring oss på 91 60 66 03 eller skriv til oss via skjemaet på siden Kontakt

Interessert?
Vi ringer deg »