En brukervennlig portal for effektiv håndtering

Dere får hjelp og støtte til å utarbeide den lovpålagte dokumentasjonen på en korrekt og fullstendig måte. Det første skrittet er å opprette en konto. Følg deretter de praktiske malene og enkle sjekklistene som sørger for at dere får kontroll over og forstår bedriftens håndtering av personopplysninger.

Med systemets hjelp kan dere enkelt holde oversikt over hvordan bedriften lever opp til de kravene som personvernforordningen stiller. Dere henter ut rapporter og kan dermed unngå bøter for feil håndtering av personopplysninger.

Hvem kan bruke systemet?

Vårt system fungerer like godt for den store organisasjonen som for det lille enkeltmannsforetaket, for kommersielle virksomheter som for ideelle organisasjoner.

Hvordan fungerer systemet?

  1. Opprett en konto og fyll ut opplysninger om virksomheten
  2. Svar på spørsmål om hvordan dere behandler personopplysninger (og finn ut hva person av lovpålagte krav)
  3. Lagre ferdigstilt dokumentasjon

Det er enkelt å forstå systemet og å følge prosessen i portalen på egen hånd.

Sikkerhet

Deres sikkerhet er viktig for oss. Derfor har vi lagt ned mye omtanke i å skape en sikker og trygg løsning for dere.

Alle opplysninger og data fra dere er krypterte. Krypteringen opprettholdes også ved backup. Vi har valgt å drifte systemet og dataene deres på egne servere plassert i Göteborgs Energis serverhaller. Serverhallene har et førsteklasses kjøleanlegg, den siste brannsikkerhetsteknologien, avbruddsfri strømforsyning og høy sikkerhetsklassifisering.

Tre ganger i timen blir systemet og alle data sikkerhetskopiert til en ekstern servicehall med samme sikkerhetsklassifisering.

Tilleggstjenester

Hvis dere ønsker å få ytterligere hjelp til å gjennomgå prosesser og rutiner innen virksomheten for å følge personvernforordningen (GDPR), tilbyr vi konsulenthjelp til en timepris på kr 1000,-. Ønsker dere hjelp med all dokumentering, ring 91 60 66 03 eller skriv til oss via skjemaet på siden Kontakt oss for å få et tilbud.

 

Første år uten månedlige avgifter

Få tilgang til portalen med materiale, support og oppdateringer.
For en oppstarts- og etableringsavgift på kr 14 990,- inkluderes 12 måneder fri tilgang.
Deretter koster tilgangen til systemet kun kr 199,- per måned.

Opprett konto

Prøv systemet gratis

 

Hvorfor er 12 måneder tilgang til systemet inkludert?

Personvernforordningen (GDPR) av 20. juli 2018 inneholder et omfattende og nytt regelverk. Det kan komme endringer i regelverket fra EU/Norge, noe som kan medføre at mange foretak må oppdatere sin GDPR-dokumentasjon. Det er sannsynlig at noen av våre kunder kan komme til å behøve til dels lang tid på å utforme sine nye interne rutiner og sikkerhetstiltak relatert til de mange og strenge kravene til håndtering, innhenting, oppbevaring og sletting av personopplysninger. Kundene kan også ha behov for å foreta suppleringer og endringer i dokumentasjonen etter den innledende kartleggingen av kravene personvernforordningen pålegger deres drift.

I løpet av de kommende årene vil det være behov for kontinuerlig oppfølging for å sikre at foretaket fortsetter å etterfølge personvernforordningen. Fremtidige endringer i et foretaks markedskommunikasjon eller måte å markedsføre/selge sine produkter kan medføre en endring i måten foretaket behandler personopplysninger, og da må det vurderes om rutiner for behandling av personopplysninger og GDPR-dokumentasjonen må oppdateres.

Dokumentasjonssystemet vårt blir kontinuerlig oppdatert i forhold til endringer i lovverket. Alle kunder blir informert dersom en lovendring innebærer at kundens tidligere utarbeidede dokumentasjon bør endres.

Avtalen om bruk av dokumentasjonssystemet forlenges automatisk med 1 måned av gangen etter de innledende 12 månedene som er inkludert i etableringsprisen.

Våre produkter

Vi har to avtaler for dokumentasjonssystemet.

Den vanligste avtalen «Behandlingsansvarlig» er utviklet for bedrifter og organisasjoner som behandler personopplysninger for egen bruk i virksomheten. En behandlingsansvarlig er normalt den juridiske personen (for eksempel aksjeselskap, stiftelse eller forening) som alene eller sammen med andre bestemmer hvilke opplysninger som skal behandles, og hva opplysningene skal brukes til.

Opprett avtale «Databehandler» dersom du er f.eks en tjenesteleverandør eller webhotell som behandler personopplysninger for et annet foretak (for den Behandlingsansvarliges regning). En Behandlingsansvarlig finnes da vanligvis utenfor egen organisasjon.

Bedrifter som tilhører samme konsern, trenger ikke å betale full pris per organisasjonsnummer. Det er mulig å ha flere bedrifter på samme konto. Ta kontakt med oss for et konserntilbud!

For begge de to avtalene «Behandlingsansvarlig» og «Databehandler» gjelder en oppstarts- og etableringsavgift på kun kr 14 990,- som inkluderer 12 måneder fri tilgang til systemet. Deretter koster tilgangen kr 199,- per måned. Alle priser er eks. mva.
 

Aktivering av konto og betaling

Dere får tilgang til systemet så snart dere har opprettet en konto, men for at systemet skal aktiveres fullt ut, må dere betale startavgiften. Når dere har opprettet kontoen deres, sender vi en faktura via e-post. Denne innledende fakturaen har 10 dagers betalingstid.

Dere kan altså begynne å arbeide med dokumentasjonen så snart dere har opprettet en konto, men dere kan ikke få ut det ferdige resultatet eller hente ut avtalemaler eller policydokumenter før den første betalingen er utført.

Din brukeravtale

Under ”Min konto” kan du se hvilken type brukeravtale du har valgt, priser, din kontoinformasjon og hvor mange dager som er igjen av oppsigelsestiden dersom du ønsker å avslutte avtalen.

Det er mulig å avslutte avtalen med et tastetrykk. Hvis avtalen ikke sies opp i løpet av de innledende 12 månedene, forlenges den automatisk med 1 måneder av gangen.

 

Interessert?
Vi ringer deg »