Vi gör GDPR enkelt!

Bara varannan svensk känner till GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, publicerar nu rapporten ”Digital integritet 2022” som bygger på en enkätundersökning. Rapporten pekar bland annat på att bara varannan svensk känner till GDPR och att bara var femte svensk skyddar sina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR, började tillämpas i maj 2018. I korthet innebär förordningen att rättigheterna för enskilda stärks och kraven ökar på hur företag, myndigheter och andra organisationer hanterar enskildas personuppgifter.

Den rapport som IMY nu publicerar pekar dock på att nu, fyra år efter införandet av dataskyddsförordningen känner hälften av befolkningen inte till förordningen.

Läs mer på: https://www.imy.se/nyheter/bara-varannan-svensk-kanner-till-gdpr/