Vi gör GDPR enkelt!

Cookie banner taskforce samt ny tjänst!

EDPB inrättar arbetsgrupp för att hantera  klagomål om olagliga cookiebanners.

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har inrättat en arbetsgrupp för att samordna svaren som inkommit avseende klagomål på olagliga cookiebanners som organisationen noyb lämnat in till olika tillsynsmyndigheter runt om i Europa.

Enligt EDPB har arbetsgruppen inrättats enligt artikel 70.1 (u) i dataskyddsförordningen (“GDPR”) och syftar bland annat till att främja samarbete utbyte av bästa praxis och information mellan tillsynsmyndigheterna. EDPB kommer särskilt arbeta med att utbyta åsikter om juridisk analys och eventuella överträdelser, ge stöd till aktiviteter på nationell nivå samt effektivisera kommunikationen tillsynsmyndigheterna emellan.

Det väntas hårdare regleringar kring användandet av Cookiebanners under 2022, det innebär bland annat att sanktioner kan delas ut vid överträdelser och ej korrekt hantering likt GDPR förordningen gör idag.

GDPR Dokumentation AB kommer inom kort lansera en egen GDPR-säkrad Cookiebanner. Bannern är ett samarbete mellan jurister och webbsideutvecklare för att vara följa GDPRs riktlinjer. Mer info kommer inom kort!