Vi gör GDPR enkelt!

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat rapporten ”Dataskyddsarbetet i praktiken” som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få en indikation på vilka förutsättningar som finns för arbetet med dataskyddsfrågor i verksamheter som är skyldiga att ha dataskyddsombud.

Några viktiga resultat av enkäten:
• 4 av 10 anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor.
• Hälften upplever att de får gehör för dataskyddsfrågor från ledningen eller den personuppgiftsansvariga.
• Hälften upplever att de inte blir involverade i god tid.
• Dataskyddsombud på heltid upplever uppdraget som mer tydligt än de som arbetar deltid i rollen.

Enligt IMY är det oroande. För att få till stånd ett systematiskt och kontinuerligt arbete med integritets- och dataskyddsfrågor är det avgörande att det både finns kunskap om dataskyddsförordningen och engagemang för frågor som rör integritet och dataskydd i organisationens ledning.

Det är viktigt enligt IMY att dataskyddsombudet får förutsättningar och både tillräckliga och rätt resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom organisationen. Till exempel måste ombudet ha tillräckligt med tid för uppgifterna, och få tillgång till den information och kunskap som behövs för att kunna delta i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.

Läs mer på https://www.imy.se/nyheter/dataskyddsombud-varnar-for-brister-i-arbetet-med-gdpr/