Vi gör GDPR enkelt!

Din rätt till integritet på arbetsplatsen

Får din chef kontrollera och övervaka dig?

Personuppgifter används i många olika sammanhang på arbetsplatsen, allt från rekryteringsinformation och löneuppgifter till tidrapporter och behörighetssystem. Vad får en arbetsgivare göra när det kommer till kontroll och övervakning av anställda? Förhållandet mellan en arbetsgivarens behov och den anställdas integritet och rättigheter kräver en rimlig balans.

Vi får flertalet frågor kring övervakning av personal och rådfråga alltid en jurist innan ni påbörjar en process.
Ett exempel där övervakning tagit ett rejält övertramp är Tyska H&M.
Sanktionerades för brott mot GDPR med 35,3 miljoner euro för otillåten kartläggning av anställdas privatliv.
H&M hade gjort en omfattande kartläggning av deras anställdas privatliv där samtal dokumenterats med detaljerad information om sjukdomssymptom, familjesituation och sexliv.
 

Vi ser till att ni har rätt policys på plats samt ger rådgivning i dessa frågor.

För att läsa mer om Tyska H&M se nedan
https://gdpr.se/din-ratt-till-integritet-pa-arbetsplatsen-far-din-chef-kontrollera-och-overvaka-dig/