Vi gör GDPR enkelt!

Halverad handledningstid för IMY (Integritetsskyddsmyndigheten)

Integritetsskyddsmyndigheten IMY har genom flera riktade insatser halverat handläggningstiden för tillstånd från 12 till 6 månader.
IMY har meddelar på sin webbplats att myndigheten beslutat om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor under 2020.  Detta har även lämnats över i årsredovisning till regeringen. Sanktionsavgifterna har framför allt varit riktade mot verksamheter som inte har följt dataskyddsförordningen (“GDPR”). 

Av årsredovisningen framgår vidare att IMY inlett 52 tillsynsärenden och avslutat 53. I 15 tillsynsärenden fattade myndigheten beslut om sanktionsavgifter på totalt 150 miljoner kronor. IMY har även tagit emot 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter, 3 200 klagomål från enskilda och fattat beslut i över 1 000 ärenden om tillstånd till kamerabevakning.

Läs mer om IMY's pressmeddelande nedan:
https://www.imy.se/nyheter/150-miljoner-i-sanktionsavgifter-under-2020/