Vi gör GDPR enkelt!

Integritetsskyddsmyndigheten får 10 miljoner i vårändringsbudget

I dag har regeringen lämnat vårändringsbudgeten för 2021, Integritetsskyddsmyndigheten får 10 miljoner i vårändringsbudgeten.

De får extra medel för vår klagomåls- och tillsynsprocess, men också för att kunna hålla fortsatt högt flöde i hanteringen av de många ansökningar om tillstånd till kamerabevakning som kommer in.

Integritetsskyddsmyndigheten har sedan EU-domstolens dom i Schrems II-målet i juli 2020 successivt ställt om deras verksamhet och utreder nu klagomål från enskilda på ett helt annat sätt än tidigare. De kontaktar väsentligt många fler personuppgiftsansvariga med antingen ett informationsbrev eller genom att dom inleder tillsyn. Hittills har ett stort antal informationsbrev skickats och inlett närmare 40 klagomålsbaserade tillsynsärenden, varav 25 i gränsöverskridande ärenden. Ett stort antal klagomål är under utredning.

Läs mer om regeringens vårändringsbudget:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/04/prop.-20202199/