Vi gör GDPR enkelt!

Integritetsskyddspolitik behövs enligt IMY

Utvecklingen på it-området vad gäller integritet och ny teknik

Sveriges ambitiösa digitaliseringspolitik behöver kompletteras med en tydlig och konkret integritetsskyddspolitik. Det är den främsta rekommendationen i Integritetsskyddsrapport 2020 som kartlägger och redovisar utvecklingen på it-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik.

Hur kan utvecklingen på it-området förstås när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik? Vad har påverkat den personliga integriteten mest de senaste åren, hur bra är integritetsskyddet idag och vad kommer ha störst betydelse om vi blickar några år framåt? Det är några av de frågor som belyses i Integritetsskyddsrapport 2020.

Läs mer nedan:
https://www.imy.se/publikationer/integritetsskyddsrapport-2020/