Vi gör GDPR enkelt!

PTS granskar om fyra hemsidor följer kakreglerna

Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) en granskning för att kontrollera om ett antal utvalda webbplatsinnehavare följer reglerna om kakor.

PTS inleder tillsyn avseende användningen av kakor och börjar med en granskning över hur ett antal utvalda webbplatsinnehavare efterlever kakregelns krav på information om bland annat ändamålet med behandlingen och inhämtande av samtycke.

Myndigheten börjar med att granska fyra hemsidor men meddelar att det finns planer på att inleda ytterligare tillsyn.
Det fyra hemsidor som ska granskas är:

 

https://www.pts.se/sv/nyheter/internet/2022/pts-granskar-om-webbplatsinnehavare-foljer-kakreglerna/