Vi gör GDPR enkelt!

Sanktionsavgift tilldelas Telia på 15 miljoner kronor

Sanktionsavgift tilldelas Telia på 15 miljoner kronor.
Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att Telia Sverige AB ska betala en sanktionsavgift om 15 miljoner kronor enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter att bolaget brustit i säkerhetsprövning av medarbetare som deltagit i säkerhetskänslig verksamhet.
Av beslutet framgår att Telia inte genomfört säkerhetsprövning för signalskyddspersonal och på så sätt underlåtit att uppfylla vissa skyldigheter på personalsäkerhetsområdet. Detta har inneburit att Telia låtit obehörig personal delta i den säkerhetskänsliga verksamheten vilket har orsakat en sårbarhet för Sveriges säkerhet.

PTS har beaktat att överträdelserna berott på oaktsamhet, att Telia har samarbetat med PTS och omedelbart vidtagit de säkerhetsskyddsåtgärder som krävs samt att Telia inte tidigare har begått någon överträdelse. Även om PTS bedömer att överträdelsen inte varit avsiktlig anser myndigheten att överträdelsen är allvarlig och därför motiverar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor.

Vill du läsa mer om beslutet se nedan.
Läs mer här