Vi gör GDPR enkelt!

Vad är senaste nytt inom GDPR?

13 februari 2023

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat rapporten ”Dataskyddsarbetet i praktiken” som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få en indikation på vilka...

Läs hela nyheten

13 januari 2023

Sanktionsavgift mot Google vinner laga kraft

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål mellan Google och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det innebär att kammarrättens dom vinner laga kraft och att Google ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

Den...

Läs hela nyheten

21 december 2022

Bara varannan svensk känner till GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, publicerar nu rapporten ”Digital integritet 2022” som bygger på en enkätundersökning. Rapporten pekar bland annat på att bara varannan svensk känner till GDPR och att bara var femte svensk skyddar sina personuppgifter.
...

Läs hela nyheten

Gå till nyhetsarivet