Förbered er på ett enkelt sätt

Använd vårt molnbaserad system för att kartlägga hur ni hanterar era personuppgifter. Vi tar er genom hela processen med checklistor, mallar och avtalsförslag.

Få hjälp att göra rätt

Vi hjälper er att möta förordningens höga krav på att informera de registrerade, på samarbete och informationsskyldighet gentemot tillsynsmyndigheten och på dataportabilitet.

Vi hjälper alla

Vårt system fungerar lika bra för det stora företaget som för den mindre organisationen, oavsett vilken mängd material och system du har.

Läs mer om systemet

Intresserad?
Vi ringer dig »