Få tillgång till portalen och systemet med material och teknisk support.

Personuppgiftsansvarig

Hanterar ni personuppgifter för er egen organisation? Då ska ni skapa konto som personuppgiftsansvarig. En personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till.

Uppstart
5 000 kr
Månadskostnad
199 kr
Bindningstid
24 månader

Personuppgiftsbiträde

Hanterar ni personuppgifter för annans räkning? Då ska ni skapa konto som personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, exempelvis en tjänsteleverantör eller webbhotell. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen.

Uppstart
7 000 kr
Månadskostnad
249 kr
Bindningstid
24 månader

Personuppgiftsansvarig - Fastpris 1 år

Hanterar ni personuppgifter för er egen organisation? Då ska ni skapa konto som personuppgiftsansvarig. En personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Tillgång till systemet i 12 månader.

Uppstart
9 990 kr
Månadskostnad
0 kr
Bindningstid
0 månader

Personuppgiftsbiträde - Fastpris 1 år

Hanterar ni personuppgifter för annans räkning? Då ska ni skapa konto som personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, exempelvis en tjänsteleverantör eller webbhotell. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen. Tillgång till systemet i 12 månader.

Uppstart
12 990 kr
Månadskostnad
0 kr
Bindningstid
0 månader

Skapa konto

Prova systemet gratis

Intresserad?
Vi ringer dig »