Vi gör GDPR enkelt!

GDPR-Cookie

Vår GDPR-validerade popuphanterare för cookies på i WordPress.

Ökande lagkrav för Cookies genom uppdatering av ePrivacyförordningen beräknas under 2022.
Vad innebär detta för dig som företag och hemsideägare?

Det blir tydligare krav för dig som hemsideägare att tillhandahålla:
Inhämta samtycke (Cookiebanner)
Informationskrav (Cookiepolicy)
INTE placera otillåtna Cookies
Cookies som utgör personuppgifter behöver följa GDPR

Vilka krav ställs på din Cookiebanner?
-Samtycke måste vara en aktiv handling och det ska finnas möjlighet att återkalla samtycket.
Detta innebär att alla "rutor" EJ får vara i bockade som standard.
-Enkelt språk och uppdelning av Cookies i olika kategorier.
-Du får ej placera cookies som du inte har samtycke för.

Vilka krav ställs på er Cookiepolicy?
Ändamål/syften för samtliga cookies du placerar
En förteckning för det cookies du placerar
Lagringstid för samtliga cookies

Funktioner i vår Cookie-banner

Registrera dig

  Cookiebanner utan scanning Cookiebanner med scanning
Uppstartskostnad: 5 000 kr 5 000 kr
Månadskostnad: 0 100 kr
Bindningstid: - 12 månader
Konsultation för policy: 1 995 kr/tim 1 995 kr/tim