Vi gör GDPR enkelt!

GDPR-Portalen

Ni får hjälp och stöd för att göra den av lagen krävda dokumentation korrekt och fullständig. Det första steget är att skapa ett konto. Följ sedan de praktiska mallarna och enkla checklistorna som ser till att ni får kontroll över och förstår företagets hantering av personuppgifter.

Med systemets hjälp kan ni enkelt redovisa hur företaget lever upp till de krav som GDPR ställer. Ni hämtar ut rapporter och kan därmed undvika böter för felaktig hantering av personuppgifter.

Vilka kan använda systemet?

Vårt system fungerar lika bra för den stora organisationen som för det lilla enmansföretaget, för vinstdrivande företag som för ideella organisationer.

Hur fungerar systemet?

Skapa ett konto och fyll i företagsuppgifter
Svara på frågor om hur ni behandlar personuppgifter (och få koll på vad GDPR innebär)

Det är enkelt att förstå systemet och att följa processen i portalen på egen hand.

Säkerhet

Er säkerhet är viktig för oss. Därför har vi lagt stor omsorg vid en säker och trygg lösning för er.

Alla era uppgifter och data är krypterade. Krypteringen kvarstår även vid backup. Vi har valt att drifta systemet och er data på egna servrar placerade i Göteborgs Energis serverhallar. Serverhallarna har en förstklassig kylanläggning, den senaste brandsäkerhetstekniken, en avbrottsfri strömförsörjning och hög säkerhetsklassning.

Systemet och all data backupas tre gånger i timmen till en extern serverhall med samma säkerhetsklassning.

Varför abonnemang?

GDPR är ett helt nytt regelverk. Förtydliganden och kompletteringar kommer att behöva göras även efter att ni genomfört er initiala kartläggning avseende GDPR.

Under de första åren kommer ni att behöva göra kontinuerliga uppföljningar för att fortsätta att följa GDPR. 

Utöver uppdateringar om GDPR som kan medföra att ni behöver komplettera tidigare genomförd dokumentation ingår teknisk rådgivning till systemet under abonnemangets löptid. Dessutom kommer vi löpande fylla portalen med nya policy- och dokumentmallar som ni får tillgång till utan extra kostnad.

Våra abonnemang

Vi har två huvudtyper av abonnemang. Det första riktar sig till företag och organisationer som behandlar personuppgifter för egen räkning. Kostnad för detta är 5000 kronor i startavgift följt av en månadskostnad på 199 kronor.

Företag som hör till samma koncern behöver inte betala fullt pris per organisationsnummer. Det är möjligt att ha flera företag på samma konto. För det första organisationsnumret betalar ni ordinarie pris. Nästkommande kostar 2 000 kronor per organisationsnummer.

  Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde
Uppstartskostnad: 5 000 kr 5 000 kr
Månadskostnad: 199 kr 199 kr
Bindningstid: 12 månader 12 månader
Konsultation: 1 795 kr/tim 1 795 kr/tim

Registrera digBoka demo
 

Aktivering av konto och betalning

Ni får tillgång till systemet så fort ni har skapat ett konto, men för att systemet ska aktiveras fullt ut krävs att ni betalar startavgiften. När ni har skapat ert konto skickar vi en faktura via e-post. Denna inledande faktura har 10 dagars betalningstid. Ni kan alltså påbörja er GDPR-dokumentation så fort ni har skapat ett konto, men ni kan inte få ut det färdiga resultatet eller hämta ut avtalsmallar eller policydokument innan den första betalningen har skett. Månadsavgiften faktureras per kvartal i efterskott.

Ditt abonnemang

Under ”Mitt konto” kan ni se vilken typ av abonnemang ni har och hur många dagar det är kvar på bindningstiden. Där finns också möjlighet att med ett knapptryck säga upp avtalet. Det kan ni göra fram till den dag då ert avtal löper ut. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 12 månader. Ni har möjlighet att säga upp tjänsten under de första 30 dagarna. I det fallet avslutar vi ert konto och krediterar er faktura.  

Tilläggstjänster

Om ni vill få ytterligare hjälp att se över processer och rutiner inom företaget för att följa GDPR erbjuder vi konsulthjälp för en timkostnad på 1795 kronor. Vill ni ha hjälp med dokumenteringen i sin helhet kontakta oss för offert.