Vi gör GDPR enkelt!

Visselblåsarsystem

Anonymt & krypterat

I december 2021 trädde ett nytt lagkrav kring visselblåsning i kraft. Det innebär att alla företag med över 50 anställda måste ge sina medarbetare kanaler för rapportering av missförhållanden. Vårt visselblåsarsystem gör det enkelt för ditt företag att följa EU:s regelverk.

Visselblåsarsystem

Digitalt visselblåsarsystem för företag

Vårt digitala visselblåsarsystem gör det enkelt för ditt företag att uppfylla EU:s lagkrav för visselblåsning. Det är enkelt att använda, går snabbt att starta upp och ger dig en fullt krypterad och kostnadseffektiv lösning för visselblåsning.
Vår plattform följer EU:s Visselblåsningsdirektiv som kräver att företag med mer än 50 anställda samt kommuner med fler än 10 000 invånare implementerar en anonym rapporteringskanal för visselblåsningsärenden. Den följer även GDPR.

En fullständigt anonym kanal för anställda och intressenter att vara skyddade då de rapporterar oegentligheter.

 

Pris

GDPR-Dokumentation har just nu kampanj där ni får systemet fram tills 17/12-2023 kostandsfritt.
Därefter 995:- / per månad, 3 årsavtal (prisgaranti)

 

Så fungerar det

 

1. Visselblåsaren rapporterar

Ditt företag får en unik länk där era anställda anonymt kan fylla i ett frågeformulär för att rapportera missförhållanden utan att äventyra sin identitet.

 

2. Handläggaren startar en dialog

Handläggaren, som är en utomstående utredare, får en notis via e-post och SMS och kan logga in i systemet för att behandla ärendet.

 

3. Ärendet utreds, anonymt & krypterat

En krypterad kommunikation inleds mellan handläggaren och visselblåsaren. Den externa kanalen skyddar uppgifterna så att de inte hamnar i fel händer.

 

4. Rapporter summeras & ditt företag informeras

När handläggaren är klar informeras ditt företag så att ni kan förebygga att liknande händelser sker i framtiden.