Är ni redo för GDPR?

Är ni redo för GDPR?

Ny lag om personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen GDPR att gälla som lag i EU:s medlemsländer. Alla företag och organisationer med verksamhet i EU som behandlar personuppgifter i någon form berörs av förordningen. Det kan vara strukturerad information, som kundregister, eller ostrukturerad information, som personuppgifter i löpande text eller i e-post.

Lagen är viktig. Den medför stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Enskilda individer får större möjligheter att kontrollera och styra över vilka uppgifter som sparas om denne.

Förordningen innebär utökade skyldigheter för företag och organisationer vid hantering av personuppgifter. Ni behöver kartlägga all dokumentation och alla processer i er organisation och kunna visa att er behandling av personuppgifter har lagstöd.

Företag och organisationer som inte följer GDPR riskerar i värsta fall böter på 4 % av företagets omsättning eller 20 miljoner euro.

En prisvärd lösning

Vår lösning är den billigaste på marknaden. Ni betalar en startavgift på 5000 kronor följt av ett abonnemang för endast 199 kronor i månaden i 12 månader med 3 månader uppsägningstid . Under abonnemangstiden kommer portalen att uppdateras för att efterfölja förändringar i förordningen. Teknisk rådgivning ingår om ni behöver vår hjälp.

Läs mer om lagen

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig

Förbered er på ett enkelt sätt

Använd vårt molnbaserad system för att kartlägga hur ni hanterar era personuppgifter. Vi tar er genom hela processen med checklistor, mallar och avtalsförslag.

Få hjälp att göra rätt

Vi hjälper er att möta förordningens höga krav på att informera de registrerade, på samarbete och informationsskyldighet gentemot tillsynsmyndigheten och på dataportabilitet.

Vi hjälper alla

Vårt system fungerar lika bra för det stora företaget som för den mindre organisationen, oavsett vilken mängd material och system du har.

Läs mer om systemet

Skapa konto

Skapa konto

Få tillgång till portalen och systemet med material och teknisk support.

Personuppgiftsbiträde

Hanterar ni personuppgifter för annans räkning? Då ska ni skapa konto som personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, exempelvis en tjänsteleverantör eller webbhotell. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen.

Uppstart
5 000 kr
Månadskostnad
199 kr
Bindningstid
12 månader

Personuppgiftsansvarig

Hanterar ni personuppgifter för er egen organisation? Då ska ni skapa konto som personuppgiftsansvarig. En personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till.

Uppstart
5 000 kr

Månadskostnad
199 kr

Bindningstid
12 månader

Skapa konto

Prova systemet gratis

Intresserad?
Vi ringer dig »